آزمون تعيين درصد دوده : 
آزمون تعیین درصد دوده به این صورت می باشد که مقدار تقریبا 1 گرم از ماده اولیه پلی اتیلن یا محصول لوله پلی اتیلن را در قایقکی ریخته و در کوره الکتریکی در دمای  (550±50) درجه سانتی گراد تحت گاز نیتروژن به مدت 45 دقیقه پیرولیز کرده و پس از طی این زمان قایقک را خارج نموده و در دسیکاتور قرار داده تا خنک شود و سپس وزن نموده و دوباره آن را در کوره الکتریکی قرار داده و تا دمای (900±25) درجه سانتی گراد حرارت داده تا باقی مانده میزان کربن موجود در قایقک نیز کامل سوخته و به خاکستر تبدیل شود یا به اصطلاح تکلیس گردد و سپس دوباره قایقک را خارج نموده و پس از سرد شدن توزین می نماییم. و در آخر با استفاده از اطلاعات بدست آمده مقدار درصد دوده را محاسبه کرده که مقدار مجاز این درصد دوده طبق استاندارد مقدار (2.25±0.25) درصد وزنی می باشد.

علت انجام آزمون تعیین درصد دوده:
در اثر قرار گرفتن ماده پلی اتیلن در معرض نور خورشید و اشعه ماورائ بنفش زنجیره های پلیمری آن در طی یک واکنش رادیکالی تخریب می گردد که این تخریب باعث می شود ساختار پلی اتیلن تغییر کرده و خواص مکانیکی و فیزیکی آن تغییر کرده و از کیفیت آن کاسته شود. برای حل این مشکل به خصوص برای لوله هایی که روی سطح زمین و در معرض اشعه ماوراء بنفش کارگذاری می شوند یک ماده ( Anti UV ) در هنگام تولید لوله به مواد اولیه آن اضافه شده و مخلوط می گردد.یکی از گزینه هایی که به عنوان ماده ( Anti UV ) به مواد اولیه لوله پلی اتیلن افزوده می شود دوده می باشد چون دوده به دلیل ویژگی هایی که دارد جذب اشعه ماوراء بنفش را به خوبی انجام می دهد. افزودن دوده به مواد اولیه به دلیل مواردی که در ادامه نام برده می شود افزوده می شود از جمله این موارد به مناسب بودن هزینه آن، دادن رنگ مشکی به لوله، ویژگی مناسب ساختاری جهت جذب اشعه ماوراء بنفش، حفاظت از لوله پلی اتیلن در برابر هوازدگی و قابلیت اندازه گیری تقریبا ساده مقدار آن ،  می توان اشاره کرد..
اگر مقدار دوده از حد مجاز بالاتر یا پایین تر باشد مشکلاتی را در پی خواهد داشت. در صورت بالا بودن مقدار درصد کربن در آن ناحیه تنش به وجود آمده و باعث تخریب و آسیب دیدن لوله پلی اتیلن می شود و همچنین در عمل فرایند مخلوط مواد اولیه اختلاط ایجاد کرده و آن را کم می کند زیرا بالا بودن دوده مقدار ویسکوزیته مواد اولیه مخلوط شده را زیاد می کند. از طرفی پایین بودن مقدار درصد دوده هم باعث می شود که لوله پلی اتیلن مقاومت لازم را جهت در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار گرفتن را نداشته باشد و تخریب گردد.

استانداردهای مربوطه:
استاندارد ملی ایران :  INSO 19990(1398) - عنوان استاندارد: لوله ها و اتصالات پلي اولفینی-تعیین مقدار دوده با استفاده از تکلیس و پیرولیز-روش آزمون 
استاندارد  مرجع لاتین: ISO 6964(2019) -عنوان استاندارد: Polyolefin pipes and fittings - Determination of carbon black content by calcination and pyrolysis