در اینجا سایزهای لوله پلی اتیلن را بر اساس میلیمتر به همراه معادل آنها بر اساس اینچ جهت راهنمایی بیشتر در سایز لوله آورده شده.

 

سایز لوله (inc)

سایز لوله (mm)

 

3/8

16

 

 
 

1/2

20

 
 

3/4

25

 
 

1

32

 
 

1 , ¼

40

 
 

1 , ½

50

 
 

2

63

 
 

2 , ½

75

 
 

3

90

 
 

4

110

 
 

5

125

 
 

6

160

 
 

8

200

 
 

10

250

 

 
 

12

315

 
 

14

355

 
 

16

400

 
 

18

450