آب آشامیدنی

لوله HDPE که از دهه 1970 استفاده می شود، به دلیل خواص سخت و انعطاف پذیری که دارد، سریع ترین ماده ای است که برای انتقال آب آشامیدنی استفاده می شود.

امروزه سيستم هاي لوله کشی پلی اتیلن (HDPE) در حوزه وسیعی از خطوط لوله شهری، صنعتی، دریایی، حفاری، دفن زباله و کشاورزی به کار می روند. کاربرد مطلوب لوله‌های پلی اتیلن در موقعیت هایی چون سطح زمین،حالت مدفون، شناور و سطوح زیر دریا آزمایش و به اثبات رسیده است.