قفس پلی اتیلنی پرورش ماهی

مقدمه: تغییرات اقلیمی در دنیا و همچنین در کشور و به دنبال آن کاهش نزولات جوی ، بوز خشکسالی و ایجاد وضعیت بحرانی محدودیت در منابع آبی از یک سو و افزایش تقاضا برای مصرف غذاهای سالم و پروتئین آبزیان از سوی دیگر ، دست اندرکاران را بر آن داشت تا با توجه به پتانسیلها و اکوسیستم های موجود در شمال و جنوب و نیز منابع آبهای داخل کشور، راهکارها و جایگاه های جدیدی را برای پرورش آبزیان ایجاد نمایند. 


در شرکت پلی دشت شهرکرد تولید لوله های پلی اتیلنی شناور مورد استفاده در سازه های پلی اتیلنی پرورش ماهی در قفس ، با بهترین مواد اولیه پلی اتیلن anti-uv دار بر اساس الزامات استانداردهای EN 12201-2 و INSO 14427-2 از سایز 110 تا 315 با SDR و فشار اسمی (PN) مختلف طبق جداول زیر تولید و مورد آزمون های کنترل کیفی قرار می گیرد.
•    (جدول سایز و اطلاعات فنی رده های فشاری لوله های پلی اتیلن)
•    (جدول استانداردها و کنترل کیفی لوله های پلی اتیلن)


مزایای استفاده از قفس پلی اتیلنی پرورش ماهی
1- فراهم شدن شرایط آسان تر جهت درمان بیماری ها و انگل های آبزیان
2- صرفه جویی در هزینه
3- بعد از نصب قفس پلی اتیلن می توان از استخر برای پرورش چندین گونه آبزی استفاده کرد
4-قابلیت جابه جایی قفس پرورش ماهی 
5- قرار گرفتن قفس پلی اتیلنی  بر روی سطح آب به دلیل خواص ساختاری که پلی اتیلن دارد